Em dì sợ ma xin ngủ chung gường bị anh rể làm thịt.