Cuộc ra mắt người yêu với bà của thiếu nữ dâm dục.