STARS-343 Nữ đặc vụ Mana Sakura bị hiếp khi đang làm nhiệm vụ.