MIAA-435 Mối gian tình với thầy chủ nhiệm cũ của Ai Mukai.