Gái đĩ đợi chồng ngủ say trốn đi địt nhau với thằng khác.