Quý khán thính giả đang xem phim MIDE-542 Con đàn bà lăng loàn Shoko Takahashi.