Clip ân ái với đại gia của em siêu mẫu Trung Quốc.