Ông anh đi chơi cave lại gặp người yêu cũ phục vụ.