Chơi rút thẻ gỗ thua lột đồ, thiếu nữ bị địt tung lồn.