Cha dượng con gái làm trò xằng bậy khi mẹ vắng nhà.