Thoả thuận tình ái của nàng cave và thanh tra cảnh sát.