Sợ ma xin ngủ chung với cha mẹ, thiếu nữ bị địt tung bím.