Phệt nhau với mẹ vợ tương lai vào buổi đầu ra mắt.