Phang cùng lúc người yêu và bạn thân của người yêu.