Nữ đặc vụ hoá đóng giả làm giúp việc địt nhau với chủ.