Với nét diễn lả lơi bệnh hoạn của mình thì Nene Yoshitaka đã mang đến một bộ phim thật hay và nó có tên FSDSS-217 Người con gái biến thái và ông anh ế vợ may mắn.