MIDE-917 Lên đỉnh cùng đứa em họ hàng xa Nana Yagi.