NKKD-304 Gã tồi làm thịt vợ của đồng nghiệp Mary Tachibana.