SNIS-507 Cưỡng hiếp cô chủ trại ngựa Akiho Yoshizawa.