SSIS-994 Chuyện tình đơn phương sai trái của Reona Kasai.