FSDSS-681 Chuyện tình cô nhân viên siêu thị Moe Amatsuka.