JUL-572 Vì chiều chuộng con mà mẹ kế Ayaka Mutou bị hiếp.