JUFE-288 Thầy giáo già làm thịt cô nhóc học trò Rina Takase.