WAAA-050 Nhân chuyến công tác trốn vợ địt bồ Luna Tsukino.