JUL-514 Người tình của tôi là chị đồng nghiệp Honoka Kimura.