STARS-758 Lão già dê xồm chén cô cháu hàng xóm Hikari Aozora.