STARS-769 Dì cháu Yurika Takara làm trò đồi bại với nhau.