MEYD-666 Cuộc bạo hành thằng hàng xóm của Ai Sayama.