PRED-287 Chuyện tình ướt át của cô trò Airi Kijima.