IPX-899 Cháy hết mình cùng em đồng nghiệp Anna Kami.