FSDSS-218 Câu chuyện bắt cá 2 tay của Yume Nikaido.